Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?

 
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D, děkan Fakultyv strojní, ZČU v Plzni

Podle mého názoru za úpadkem zájmu o technické vzdělávání je všeobecný nezájem o techniku již od útlého dětství a propagace (možná nechtěná) profesí, které nemají tak velkou přidanou hodnotu. Je nutné již dětem ukazovat, jak je technika krásná. Pro zvýšení zájmu o techniku je nutné využít synergie vzdělávacích subjektů, regionálních autorit a průmyslových partnerů. Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je mimo jiné iniciátorem Dětské technické univerzity FST, kde ve spolupráci se středními školami, Plzeňského kraje, Techmanie a průmyslových partnerů učí děti nejen kráse techniky, ale i její užitečnosti, a to během celého školního roku, jak na půdě ZČU, tak i středních škol.Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.d, děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Faktorů, které u generace nastupující na vysoké školy ovlivňují volbu oboru studia, je více. Studenti při svém rozhodování mají malé povědomí o potřebách trhu práce. Obory spíše posuzují podle jejich prestiže, a ta je u technických oborů v očích široké veřejnosti nízká. Studium technických oborů je také považováno za obtížnější a časově náročnější. Přitom se často jedná pouze o nedostatek informací o moderních technologiích, náplni oborů, uplatnitelnosti a finančním ohodnocení v praxi. Je důležité společně s firmami prezentovat, co mohou absolventi od jednotlivých zaměstnání po ukončení studia očekávat, a o to se snažíme.Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Po listopadu 1989 se obecně změnil pohled lidí na průmysl a technické školství a samozřejmě došlo ke generační obměně. Zájem současné mladé generace se ve velké míře přesunul nejenom do oblasti humanitních a společenských oborů, ale svůj vliv určitě má i náročnost studia technických oborů. Navíc svoji roli hraje i demografický vývoj. Pro zvrácení trendu a zvýšení zájmu o technické obory se snažíme v maximální míře propagovat technické obory na všech úrovních od města po stát, na středních a základních školách, prezentovat krásy techniky, využívat sociální sítě, internet ad.
Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D, děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Na Slovensku učíme mladých ľudí, ako získať vysokoškolské vzdelanie a titul s minimálnou námahou. Problém je totiž v tom, že ponuka vysokých škôl prevyšuje požadovaný dopyt zo strany maturantov, ktorí idú na vysokú školu. No a mnohí, keď si môžu vybrať zo širokej ponuky, vyberú si cestu najmenšieho odporu. Veď prečo by študovali náročné technické a prírodovedné odbory, keď môžu získať titul v podstatne ľahších oblastiach štúdia. Čo na tom, že prax takýchto absolventov nepotrebuje a viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Čo na tom, že viac ako 35 percent absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách, oni predsa majú vysokoškolské vzdelanie a titul.Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Před 100 lety technika umožňovala lidem lepší život, což bylo i část smyslu života. Nyní se nám vede materiálně dobře. A tak smysl života je o mezilidských vztazích, o pocitech a psychologii lidí. Píše o tom J. Nesvadba v Einsteinově mozku z roku 1960! Často je technika nadužívána pro zisk na úkor přírody. Další je odpovědnost a obtížnost a společenské uznání. V ČR navíc nedáme mladé generaci možnost si zkusit, co to obnáší, a firmy nejsou ochotné agitovat u rodičů. Mladým vysvětluji, že techniku nelze zastavit, ale jen zlepšit, že nabízí výzvy pro tvořivost. Uvádím úspěšné příběhy mladých na webu.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: