Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se vám osvědčila bezkontaktní on-line výuka, zkoušení, případně státní závěrečné zkoušky na vaší fakultě? Myslíte, že v některých případech dokáže tento formát plnohodnotně nahradit "klasický", historicky zakořeněný, způsob výuky a zkoušení a vydáte se touto cestou v nacházejícím semestru (bez ohledu na uvolnění hygienických požadavků)?

 

 

 

Prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava
Plnohodnotnou bezkontaktní výuku jsme v době koronavirové pandemie úspěšně otestovali, a i přes drobné počáteční problémy jsme situaci myslím zvládli statečně. Semestr se sice prodloužil, státnice jsme však uspořádali v klasickém formátu a studentům vyšli vstříc se dvěma „řádnými“ termíny. Ten první se konal začátkem června, druhý pak v polovině srpna pro ty, co kvůli omezením nestihli dokončit své kvalifikační práce. 
Online výuka má jistě pro celou řadu předmětů, zejména pak přednášek, své opodstatnění. Na technických fakultách, které svou výuku zakládají na praktických měřeních, experimentech a laboratorních úlohách, však její budoucnost nevidím. U přednášek bych se tomu určitě nebránil, v případě cvičení v laboratořích však tyto kompromisy dělat nelze.

 

 

 

 

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni
Naše fakulta bere zkušenosti s distanční výukou jako pozitivní příležitost do následujícího období. Jednotlivé studijní plány a předměty budou podrobeny důkladné analýze a bude vyhodnoceno, jak se pro ně hodí online výuka. Počítáme s tím, že u některých vytipovaných předmětů může být kontaktní výuka kombinována s online výukou některých pasáží. Státní závěrečné zkoušky bychom ale rádi realizovali kontaktní formou. 
Dle mého názoru, pouze distanční forma výuky se pro vystudování strojního inženýra nehodí.

 

 

 

 

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave
Online pedagogický proces nám priniesol svoje negatíva, ale aj pozitíva. Medzi negatíva môžem jednoznačne zaradiť absenciu študentov na niektorých cvičeniach. Nie je predsa možné, aby si študenti virtuálne osvojili niektoré technológie, napr. zváranie, zlievanie, obrábanie či tvárnenie. Budeme trvať na tom, aby študenti absolvovali takéto cvičenia. Taktiež trváme na prezenčnej forme štátnej záverečnej skúšky, ale promócie sme mali virtuálne.
Medzi pozitíva možno zaradiť osvojenie nových internetových komunikačných technológií najmä u našich zamestnancov. Vysoko pozitívne hodnotím aj časovú úsporu v cestovaní, ktorú tieto technológie poskytujú. Túto výhodu by sme mali viac využívať, napríklad pri videokonferenciách, ale aj v niektorých prípadoch pri online účasti na vedeckých radách a obhajobách.

 

 

 

 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze
Bezkontaktní výuka mimo laboratoře probíhala dobře soudě podle znalostí u zkoušek. Náročnější to bylo s plně bezkontaktními zkouškami. Existující softwary nebyly na souběžné zkoušení stovek až tisíců studentů připraveny, a tak jsme využili i vlastní program. Náročná byla příprava online zkoušek tak, abychom téměř každému studentovi poskytli vlastní individuální zadání. Zkušenosti užijeme dále pro průběžné testy v semestru i zkoušení.
Pro opravdové vysokoškolské studium je osobní kontakt s profesory nenahraditelný. Fakta lze získat z online elektronických podkladů, navigaci a pozornost může poskytnout učitel online přes obrazovku, přímý přístup k přístrojům a strojům, předání tzv. tacit znalostí, filozofii oboru a výuku morálky může dát jen osobní příklad učitele v přímém kontaktu. Nenahraditelné pro studenty je navazování sociálních kontaktů při kontaktní výuce.

 

Roman Dvořák

Další články

Inovace
Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: