Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra.

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se v hlavním tématu věnujeme oblasti výrobních strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců obráběcích strojů.

Poptávka po automatizovaných pracovištích roste, což je to do jisté míry důsledek nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jaké trendy v automatizaci zaznamenáváte u svých zákazníků? Nabízí vaše společnost automatizovaná řešení? V jaké podobě? Vlastní řešení, spolupráci s automatizační firmou, nebo outsourcing?


Vojtěch Frkal, technický ředitel, Toshulin

Řekne-li se automatizace v souvislosti s obráběcími stroji, mluví se zpravidla o automatické manipulaci s obrobky. V této oblasti pozoruji velmi dynamický vývoj. Obráběcí stroje vyráběné společností Toshulin nacházejí uplatnění hlavně v kusové nebo malosériové výrobě. Ve většině případů se navíc jedná o obrábění poměrně rozměrných a těžkých dílů. Z toho důvodu požadují naši zákazníci automatizaci pouze výjimečně. I na tyto požadavky však umíme pozitivně reagovat a nabízíme stroje vybavené automatizační technikou od renomovaných dodavatelů. V příštích týdnech budeme například instalovat dva stroje, které budou integrovány do plně automatizované výrobní linky. V tomto případě budou řídicí systémy strojů komunikovat s nadřazeným systémem a logistiku obrobků bude zajišťovat centrální manipulátor.Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Problematiku automatizace pracovišť řešíme s našimi zákazníky již více jak 15 let. V posledních letech začalo být toto téma aktuální i u našich zákazníků v oblasti výroby nástrojů a vstřikovacích forem a bylo realizováno několik zajímavých projektů. Naše firma spolupracuje s výrobci strojů v oblasti HSC frézování (Röders) a elektroerozivního hloubení (Zimmer & Kreim), které nabízí komplexní hardwarové i softwarové řešení automatizace výrobního procesu zahrnujícího všechny operace – frézování elektrod a ocelových vložek, elektroerozivní hloubení, praní obrobků i měření kvality. Takto automatizované pracoviště pak umožňuje využití strojů až 22 hodin denně s jednosměnnou obsluhou. To je jediná cesta, jak vyřešit problémy s kvalifikovanými pracovníky a zároveň cenově držet krok s konkurencí.Vladimír Tejček, obchodní ředitel, Strojírna Tyc

Nosnými produkty naší společnosti jsou obráběcí centra s velkými rozjezdy, určená pro zákazníky, kteří opracovávají rozměrné obrobky. U takovéhoto typu výroby se automatická manipulace a automatizace procesu zpravidla nepředpokládají. Nicméně i na podobné podněty zákazníků umíme reagovat. Například pro automatizované vyrovnávání velkých obrobků byl vyvinut systém upínání a vyrovnávání velkých dílců spolu s RCMT na ČVUT v Praze. Pro naše stroje předpokládáme i v budoucnu potřebu kvalifikovaného operátora, ale pokud přijde zajímavý projekt, jsme schopni nabídnout komplexní řešení automatizace ve spolupráci s externí firmou.Michal Kovář, ředitel jakosti a softwarových aplikací, Trimill

Když odhlédneme od aspektu, že manuální a stereotypní práce v průmyslu přestává být dnes pro mladé lidi atraktivní, což způsobuje recesi lidských zdrojů, zůstává zde daleko hlubší problém, a tím je samotný lidský faktor. CNC obrábění kovů se již dávno přesunulo do oblasti, jež je obyčejnému člověku skryta. Naše rozlišovací schopnosti nedovolí, abychom bez podpory sofistikované techniky mohli posuzovat či pozitivně ovlivňovat kvalitu výrobku v oblasti mikrosvěta. Stejně tak v organizované struktuře výroby s vysokými nároky na produktivitu se lidský faktor stává největším činitelem rizik. Proto naši vývojoví pracovníci hledají alternativní řešení, jak udržet trend zvyšující kvality, spolehlivosti a výkonnosti výroby. U obráběcích strojů jsou to především manipulační jednotky řízené signálem GPS a propojené s paletizačními systémy výměn obrobků nebo robotické podavače nástrojů s RFID technologií – to vše propojené průmyslovou sběrnicí s vyspělou digitální komunikací.Miloš Holakovský, obchodní ředitel, TOS Varnsdorf


V oblasti našich velkých horizontálních a portálových strojů zaznamenáváme poptávky po dílčích prvcích automatizace. Mezi ten nejzákladnější a nejrozšířenější řadíme automatickou výměnu nástrojů. Téměř každý stroj je už dnes tímto prvkem automatizace vybaven. Jakousi nadstavbou bývá automatická výměna technologického příslušenství a automatická výměna palet. V letošním roce jsme řešili pro nás nejrozsáhlejší automatizované pracoviště, kde jsme propojili šestnáct strojů automatickou linkou pro výměnu obrobků na paletách z centrálního skladu. Výměna nástrojů je zajištěna z centrálního skladu nástrojů pomocí manipulační dráhy, po níž se pohybuje robot a zajišťuje výměnu do všech strojů v lince. Čištění chladicí kapaliny je rovněž řešeno automaticky pro všechny stroje na jednom místě. Pro tyto prvky automatizace máme vlastní řešení nebo spolupracujeme se zahraničními renomovanými firmami.Jaroslav Pazucha, ředitel, GF Machining Solutions


Vnímáme stále se zvyšující poptávku po automatizačních řešeních vlastních produktů zejména na českém trhu, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly, tak i z důvodu neustálé potřeby zvyšování produktivity a celkového, efektivního využití technologií na straně zákazníka. S tím taktéž souvisí nabídka digitálních služeb a možnost okamžité vzdálené diagnostiky a nabízené podpory v co nejkratším čase.

Velkou výhodou naší společnosti je nejen nabídka širokého portfolia vlastních technologií (EDM, frézovací stroje, lasery, 3D tiskárny, digitalizace procesu), ale také dodávky vlastní automatizace, čímž jsme schopni zákazníkovi nabídnout kompletní řešení na klíč se vstupem jediného partnera. Takto můžeme automatizovat veškeré vlastní technologie, případně připravit výrobní linku sestávající z více technologií, nejen vlastní značky.Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold Hermle


Poptávka po automatizaci u našich zákazníků roste a požadavky na ni se zvyšují. Důvodem je možnost maximálního využití strojního času, možnost bezobslužného provozu, např. při noční směně, ale i možnost flexibilního plánování zakázek podle náročnosti a priorit. Hermle nabízí několik vlastních řešení automatizace – systém HS flex, který umožňuje flexibilní osazení zásobníku palet v rozmezí 6 až 50 kusů, dále kompaktní robotický systém, umožňující měnit polotovary, palety i speciální nástroje ve vřetenu. Jedná se vždy o řešení na klíč naší 100% dceřiné společnosti Hermle-Leibinger Systemtechnik. Pro zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity Hermle nabízí i četná vlastní softwarová řešení, jako např. digitální modul HACS na řízení zakázek a modul HIMS na monitorování procesů včetně plánování údržby stroje.
Jan Andrýs, ředitel divize MAS Automation, Kovosvit MAS Machine Tools


V Kovosvitu MAS nabízíme automatizovaná řešení již několik let prostřednictvím autonomní divize MAS Automation s ročním obratem několika desítek milionů korun. O naše řešení, která nabízíme v široké škále možností od jednoduché integrace robota s obráběcím strojem až po složité výrobní linky, je na trhu velký zájem a vyřizujeme několik poptávek týdně. Výhodou MAS Automation je vlastní software MADAM, jehož prostřednictvím jsou výrobní linky řízeny. Aktuálním trendem je, že se na nás v posledních měsících s poptávkami nově obracejí i menší společnosti, které také řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nás ale těší, že se k nám zákazníci vracejí. Například pro společnost JULI Motorenwerk budeme v příštím roce realizovat již třetí zakázku.


Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Další články

Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: