Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V červnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Jaké jsou aktuální trendy v použití nových materiálů při konstrukci obráběcích strojů? Jakým směrem se bude ubírat další vývoj v této oblasti?Jiří Marek, FSI VUT v Brně, profesor

 Jakékoliv aktuální trendy jsou takové, které potvrdí zákazník opakovanou koupí. Nejinak je tomu i v konstrukci CNC obráběcích strojů. V současné době můžeme vidět mezioborovou synergii (např. stavaři a strojaři). Lze pozorovat masivní nárůst polymerů, kompozitních materiálů (ocel + beton, uhlík, …) a materiálů, které mají upravený povrch pomocí nanokapalin a nanonátěrů. Kudy se bude vývoj ubírat, je velmi těžké předpovědět, protože to, co nebylo včera možné, dnes někdo uvádí do průmyslové praxe. V horizontu tří let bude podle mne představen chytrý materiál, který bude schopen samokompenzace, zejména při teplotních změnách.

 

Ondřej Svoboda, Misan, jednatel

Z hlediska nasazení nových materiálů nedochází u sériově vyráběných obráběcích strojů k viditelnému posunu. Většina výrobců číslicově řízených strojů využívá pro prvky nosné stavby strojů litiny jakožto osvědčeného materiálu s výhodnými a známými charakteristikami tuhosti a tlumení. U vybraných výrobců strojů a také u strojů pro speciální aplikace se někdy využívají nekonvenční materiály, například na bázi betonu, jedná se ovšem o ojedinělé případy. Do budoucna neočekávám ústup od používání litiny, spíše bude docházet k další topologické optimalizaci litinových konstrukcí.

 

Lubomír W. Novotný, Toshulin, technická podpora prodeje

Záběr oboru stavba obráběcích strojů je velmi široký. Pro celé stroje i všechny jejich mechanické, elektrické i softwarové části platí, že změny budou takové, jaké dovolí trh či zákazník. Ten je v oblasti průmyslového zboží obzvláště konzervativní. Proto například ve stavbě nosných struktur neočekávám zásadní odklon od litiny či oceli. Jedním z důvodů je kilogramová cena. 3D tisk dílčích součástek a dále pak elektronika, pohony, procesory, MES atd. mohou významně změnit podobu dílčích celků, i právě díky materiálům, a ve výsledku významně ovlivnit funkce a možnosti obráběcích strojů. V případě realizací dotovaných strojů (z veřejných prostředků) se můžeme dočkat ledasjakých (materiálových) kuriozit či výstřelků.

 

Jan Smolík, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii v Praze, vedoucí projektů VaV

U českých výrobců vládnou nosným dílům jednoznačně ocel a litina. Někteří výrobci mají za sebou zkušenost s vyplňovanými kovovými dílci (písky, jádra, betony, polymerní směsi, pěny), dílci kombinujícími kovy a uhlíkové kompozity i dílci na bázi polymerního nebo cementového betonu. Nikdo však nedosáhl přesvědčivé technické, výrobní, časové či ekonomické výhody, která by podporovala další rozvíjení tohoto směru. Zajímavé je, že němečtí výrobci užívají poměrně často polymerbetonové nosné díly obráběcích strojů. V příštích letech se pravděpodobně nic dramatického nestane, ale lze předpokládat větší zájem o využívání polymerbetonů i ve stavbě strojů českých výrobců. Je škoda, že o výzkum a vývoj hybridních a celokompozitových dílců obráběcích strojů vyztužených uhlíkovými vlákny, kterým se zabývá český výrobce kompozitů firma Compotech, mají až na výjimku – společnost Tajmac ZPS – zájem téměř výhradně japonští, němečtí a švýcarští výrobci obráběcích strojů.

 

Petr Heinrich, Kovosvit MAS, technický ředitel

V Kovosvit MAS, a. s., pozorujeme několik přístupů v použití materiálů pro nosnou strukturu. Standardem je dnes litina. V některých případech výrobci užívají tzv. minerální (polymerní) beton (směs plniva a epoxidové pryskyřice). Myslím, že užití daného materiálu pro konkrétní aplikaci je dáno náklady na jeho výrobu v korelaci s danými vlastnostmi pro zákazníka. V Kovosvitu se nyní zabýváme materiály pro klíčové komponenty, např. pro lineální valivá vedení a kuličkové šrouby, kde hledáme ve spolupráci s našimi dodavateli řešení ke zvýšení trvanlivosti a snížení otěruvzdornosti pro naše nové stroje. To zabezpečí delší životnost a větší přesnost našich obráběcích strojů, což naši zákazníci jistě ocení.

 
Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
 

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: