Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

 
Pavel Cesnek, generální ředitel, Žďas

Do obnovy technologií postupně investujeme. Letos jsme například nahradili stávající používaný model 3D obrábění pětiosým modulem pro programování, který značně zrychlí a zproduktivní výrobní časy. Pořídili jsme také nový elektroerozivní řezací stroj od firmy Fanuc, který zvýší produktivitu řezání o 25 %, a nové střední obráběcí centrum Trimill vybavené otočným a sklopným stolem pro možnost obrábění v 5 osách, které zvýší stávající produktivitu těchto strojů o cca 30 %. Průběžně modernizujeme konvenční horizontální vyvrtávačky, které budou nově vybaveny řídicím systémem Sinumeric a osazeny novými vřeteníky, což umožní využití moderního nástrojového vybavení.


Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Aktuálně řešíme změny a zavedení produktivních technologií v oblasti nástrojů a nářadí pro NC a CNC obrábění. Konkrétní řešení těchto produktivních technologií je navrhováno a ověřováno v průběhu realizace výrobních zakázek a s technickou podporou ověřených dodavatelů nástrojů. V procesu svařování, který je pro naši firmu rozhodující, analyzujeme možnosti a vhodnost zavedení automatizovaných procesů (robotizované pracoviště). To se týká zejména svařenců s časově náročnými operacemi a požadavky na zabezpečení trvalé kvality, včetně validace procesu. Na okraji našeho zájmu s cílem útlumu nebo zrušení jsou některé technologie chemicko-tepelného zpracování, a to zejména z pohledu a legislativy ekologie.

 
Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Vzhledem k tomu, že naše akciová společnost se prezentuje jako odborník na výrobu specialit, nemáme příliš možností odstraňovat technologie, které nám tuto solitérní výrobu umožňují vyrábět. Protože naše aktivity jsou zaměřeny převážně na „výklenkové“ zakázky, snažíme se, aby veškerá naše produkce byla ekonomicky efektivní, i když obsahuje velmi vysoký podíl ruční práce.

 
Miloslav Kafka, výkonný ředitel, PBS Group

V současné době je snahou naší společnosti využít všechny dostupné technologie, které máme k dispozici pro zajištění zakázek zákazníků. Jsou však technologie, které skutečně nepovažujeme za klíčové a vyhodnocujeme jejich budoucnost. Jedná se prioritně o technologie spojené s přípravou a dělením materiálu. Je totiž nutné efektivně pracovat s kapacitami společnosti a směřovat tyto kapacity do technologie s vyšší přidanou hodnotou.

 
Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Naše stávající technologie pro nás mají i nadále jak technický, tak i ekonomický význam. O nahrazení jinými technologiemi neuvažujeme, ale doplňujeme je o automatizaci a digitalizaci a internet věcí s cílem zkvalitnění a zefektivnění výroby, a v neposlední řadě také proto, abychom kompenzovali nedostatek personálu umocněný rapidně se zvyšujícími mzdovými náklady.

 
Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS


V naší firmě se doposud ve výrobním procesu objevuje hoblování technologických ploch, především zápichů, které je v souladu se současným trendem postupně nahrazováno frézovacími operacemi. Výhodou frézovacích operací je ve většině případů výrazné zvýšení produktivity, a zároveň tím eliminujeme další technologické operace a nezbytné upínání a vyrovnávání obrobku. U vybraných aplikací je také technologicky možné nahradit broušení frézovacími operacemi. Při správné volbě břitových destiček a řezných podmínek je dosažena drsnost povrchu frézované plochy Ra 0,8–1,6, a i zde je dosaženo výrazně vyšší produktivity práce.

 
Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace

Během dosavadní tříleté existence naší společnosti jsme postupně pořizovali strojní vybavení a příslušenství vysoké kvality a variability možností jeho využití. Tyto kroky jsme realizovali s rozvahou a ve vizi dlouhodobé užitnosti. V současné době jsme takřka plně vybaveni a řešíme speciální požadavky zákazníků. Jako příklad bych uvedl hluboké vrtání do speciálních materiálů, výrobu vnitřních šestihranů u sériově vyráběných dílů, speciální vzduchové nástroje pro dokončování povrchů při montáži apod. K těmto účelům se dovybavujeme velmi specifickými technologickými pomůckami, a rozšiřujeme tím naše možnosti. Doba nahrazování nás jistě čeká v budoucnu, protože tomu se při současné rychlosti vývoje a posunu nelze vyhnout.

 
Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

Od startu výroby naší automatické převodovky používáme náročné technologie broušení a honování ozubení převodového ústrojí. Při technologii broušení v mnoha případech měníme klasické brusné kotouče na materiál z umělých diamantů Cubitron II, který zlepšuje kvalitu, produktivitu i náklady na nářadí. Při honování nasazujeme místo pevných orovnávacích nástrojů novou technologii Vario Speed Dressing, která nejenom skokově snižuje výrobní náklady, ale umožňuje podstatné zrychlení optimalizace akustiky ozubení při náběhu převodovek pro nové modely našich koncernových značek. Obě tyto změny vyžadovaly v posledních letech stovky hodin zkoušek a změn v našich procesech, ale výrazně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho závodu.


Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

V poslední době se čím dál více zaměřujeme na technologicky složité výrobky, u kterých se ukazuje nutnost integrace výrobních procesů do jednoho stroje. Dá se tedy říci, že se částečně odkláníme od soustruhů a frézovacích center směrem k soustružnicko-frézovacím strojům, které zajistí výrobu „done in one“. Již nyní uvažujeme o robotickém pracovišti, ale i 3D tisku pro možnost velmi rychlé výroby prototypů nebo kusových výrobních dávek.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Inovace
Management a řízení
Legislativa, nařízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: